visuel identitet til Ulrik Lynge

Visuel identitet og website med entusiasme og drivkraft


Slå et (tromme)slag for den menneskelige motivation

Ulrik Lynge er en erfaren inspirator i det danske erhvervsliv, der med præcision, energi og masser af grin får deltagerne til at reflektere over deres hverdag. Ulriks overordnede filosofi er, at der ikke er noget vi ikke kan finde ud af – det handler om at finde motivationen og trænes op. Ulrik tager udgangspunkt i at skabe forståelse, indsigt og lyst til at blive lidt bedre til det, vi rent faktisk er gode til i forvejen. Den indgangsvinkel til sit arbejde skal afspejles i den visuelle identitet og i website designet – og den opgave gik Propellos meget motiveret til værks med.


Konsulent, foredragsholder og underviser

Ulrik Lynge deler sin viden og hjælper medarbejdere, mellemledere, topledere såvel som elitesportsudøvere med motivationen på flere forskellige måder. I al hans arbejde handler det om de menneskelige ressourcer og at få gang i den indre drivkraft og energi så vi kan levere vores bedste i hverdagen. Hvert år holder Ulrik omkring 80 foredrag i hele Europa og som han selv siger: ”jeg elsker det”. Formålet er, at skabe opmærksomhed og bevidsthed om de daglige indsatser, den daglige motivation, den tydelige adfærd og sammenhængen mellem tanker og daglige handlinger. Derudover arbejder Ulrik også med stresshåndtering og hvordan man kan forebygge stress.

Vi er ikke bedre end vi har trænet os op til at være

Ulrik Lynges inspirerende mantra og indgangsvinkel til mennesker skulle tydeligt kommunikeres på websitet. Websitet skulle fungere som en platform, hvor man som besøgende kan blive klogere på Ulriks filosofi og hvordan han kan hjælpe. Dertil var en troværdig og stærk visuel identitet nødvendig. Propellos har udviklet begge.

En visuel identitet med entusiasme

Man kan roligt påstå, at Ulrik Lynge er en mand, der brænder for det han laver. Og det blev et mål, at netop den entusiasme skulle komme til udtryk i den visuelle identitet. I sin fritid spiller Ulrik blandt andet trommer i et party band, og det er han kendt for at gøre med samme energi, som han lægger i sit arbejde. Det ledte til at tage udgangspunkt i det engelske udtryk beat the drum, der netop betyder at tale entusiastisk omkring en idé eller et synspunkt. Herfra udsprang inspirationen til logoet. Det endelige resultat blev en grafisk illustration af en marchtromme med trommestik. Kombineret med en typografi med dynamiske sving og moderne kant til selve navnet ’Ulrik Lynge’, kommunikerer den visuelle identitet, at Ulrik slår på tromme for den menneskelige motivation.

Læs mere om hvordan vi arbejder med visuel identitet her.

Bang/beat the drum

To speak enthusiastically about a belief or idea in order to persuade other people to support it too

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus


Vi er ikke bedre end vi har trænet os op til at være

En hjemmeside med drivkraft

Ulrik Lynges hjemmeside har fuld fokus på kommunikationen af det mantra, der ligger bag alt hvad Ulrik laver. Det er troen på at alle kan træne sig bedre og at det bunder i at finde motivationen. Motivationen og Ulriks energi vises med store billeder af personen bag siden – netop Ulrik Lynge. Hertil kommer billeder, hvor Ulrik er ude på foredrag eller andre opgaver, hvor hans entusiasme for alvor skinner igennem. Alle billeder har fået en colorgrading, der giver sammenhæng mellem billederne på trods af forskellig lokalitet og lyssætning. Samtidig kommer billederne til at stemme bedre overens med den visuelle brand identitet, der bærer præg af lidt mørke toner, nordisk rå ”coolness” sat sammen med energi og godt humør.

Se løsningen her.