Webløsning til Videncenter for Helbred & Forsikring


Ny webløsning til videncenter for Helbred & Forsikring


Videncenter for Helbred & Forsikring er en selvstændig forening, der rådgiver forsikringsselskaber og pensionskasser omkring medicinsk helbredsvurdering. Propellos udviklede det gamle website og medlemsportal for ca. 8 år siden, og står også bag den nye webløsning.


Baggrund

Videncenter for Helbred & Forsikring sørger for at have en opdateret viden inden for forsikringsmedicin og helbred, så de kan assistere deres medlemsvirksomheder bedst muligt i forbindelse med forsikringer. Med andre ord, så rådgiver de forsikringsselskaber og pensionskasser med det klare formål, at så mange som muligt skal kunne få en forsikring.  Propellos udviklede deres logo, identitet, website og medlemsportal for en række år siden, og nu var der behov for en opdateret og mere moderne webløsning i den nyeste Umbraco CMS udgave.

Løsning

As-is på de eksisterende sites blev nøje gennemgået og nye ønsker/behov var med til at definere kravspecifikationen. Wireframes på alle de primære sidetyder blev udviklet og sat op, så kunden kunne få en fornemmelse af den endelige løsning. Det gav anledning til tilretninger og fokus på nye områder i forhold til den gamle løsning. Den eksisterende identitet blev videreført og videreudviklet så det passede bedre til de nye behov.  I admin blev begge sites sat op i moduler, som gjorde løsningen mere dynamisk og nemmere at tilrette for brugerne.Website og medlemsportal

Online medierne er vigtige kommunikationskanaler over for foreningens mange målgrupper; forsikringskunder, læger, advokater, journalister mv., og ikke mindst medlemmerne af Videncenter for Helbred & Forsikring. På grund af de mange forskelligrettede interesser, valgte man at oprette både en offentlig hjemmeside og en lukket medlemsportal. Hjemmesiden er primært rettet mod forsikringskunder og andre med almen faglig interesse for området. Her kan de forsikringssøgende, familiemedlemmer og andre få et hurtigt overblik på området, og finde oplysninger om hvordan man får registerindsigt.

Designet på hjemmesiden følger identiteten, og fremstår meget imødekommende med store billeder på forsiden, og genveje så man hurtigt kan finde frem til det man søger. Navigationen er hurtig og brugervenlig.

Medlemsportalen er foreningens primære informationskanal til alle medarbejderne fra medlemsselskaberne, samt foreningens egne medarbejdere – og er selve nerven i oplysningsarbejdet. Her bliver foreningens mange artikler, rapporter, statistikker, mødereferater, kursus, attester, etc. publiceret. Her er der også adgang til forskellige opslagsværker som er nyttige for foreningens medlemmer og medarbejdere, herunder er der også links til de VPN beskyttede systemer og registre. For at fremme en øget dialog mellem medlemmerne og foreningen, er det blevet muligt at lægge kommentarer ved alle artikler, nyheder, etc. Til at være mere proaktiv i kommunikationen er der blevet udviklet et online nyhedsbrev.