Website forberedt til fortsat vækst


Website forberedt til fortsat vækst


Den danske virksomhed, Secomea, er en af de ledende aktører på markedet inden for IoT løsninger til fjernkontrol, vedligehold og optimering af maskiner. Propellos har hjulpet den ambitiøse virksomhed videre i deres ekspansionsplaner med et nyt website der nu er blevet omdrejningspunktet for kommunikationen.


Baggrund

Secomea har relativt få år på bagen og har allerede markeret sig internationalt som en af de teknologisk førende virksomheder i branchen. De har kontorer i Kina, Japan og Nordamerika – og har et stort net af forhandlere i den øvrige del af verden. Deres intelligente løsninger indsamler data fra maskinerne og hjælper med en sikker fjernkontrol, så de kan vedligeholdes og optimeres bedst muligt.

Et ældre website var ude af trit med tiden – både designmæssigt og funktionelt, så det trængte til nytænkning, så det kan blive en stabil base for den fremtidige markedsføring. Et krav til det nye design var bl.a. gøre et relativt teknisk tungt område mere enkelt at forstå – og i højere grad gøre fjernkontrol ”made easy”. Et andet krav var ideen om at bedre understøtte hele forhandlernettet og sælgerne i deres salgsproces – herunder hele leadgenereringen.

Løsning

For at kunne sparre med projektholdet fra Propellos nedsatte Secomea en intern arbejdsgruppe, som bestod af folk fra marketing og undervejs blev der hentet assistance fra direktionen og fra salgsafdelingen til workshops og til research og interviews. Det nye website tager udgangspunkt i virksomhedens vigtigste buyer personas og deres brugerrejser, som blev defineret i den indledende strategifase. I denne fase blev ligeledes kigget på relevante faktorer som mål/KPI´er, behov/løsninger, brand karaktértræk, etc.

Det nye website er udviklet i WordPress – og kodet fra bunden for at skabe et website der er mere sikkert, robust og kræver mindre vedligehold, og som kan anvendes som platform for videre udvikling.

Se det nye website for Secomea herSecomea havde erfaring med, at modstand fra interne IT-sikkerhedsafdelinger kunne være en showstopper for et projekt pga. at viden om det høje sikkerhedsniveau i Secomeas løsninger ikke nåede ind i en potentiel slutkundes organisation. Faktisk holder løsningerne det højeste sikkerhedsniveau i branchen, og kan medvirke til at hæve det generelle sikkerhedsniveau i produktionen. Det var en udfordring vi var nødt til at håndtere i User Experience (UX) arbejdet, og i den forbindelse udviklede vi en buyer persona som repræsenterede en IT Sikkerhedschef og skabte flows rettet mod ham, og mange steder rundt på sitet indsatte vi fold-ud bokse med information om sikkerhedsaspekter.
Vi udviklede et visuelt koncept med informative vektor illustrationer vinklet isometrisk, så der fremkom en dybde i billederne og der ligesom blev skabt små scenarier, som figurerne kan agere i, og som via ‘remote’ forbindelser, kan forbindes og interagere med hinanden.