DET SKAL VIRKE

Godt design tager udgangspunkt i den målgruppe, som løsningen henvender sig til. Designet skal engagere brugerne, vække deres interesse, anspore dem til interaktion samt bidrage målrettet til konvertering. Hos Propellos stræber vi hver gang efter at skabe unikke visuelle løsninger, der sikrer, at du kan differentiere dig på markedet.

VI GØR DET GRUNDIGT:

VISUELT KONCEPT

Brugerne og formålet med løsningen sættes i centrum, når det visuelle koncept bliver udviklet.

INFORMATIONSARKITEKTUR

På baggrund af analyser, ønsker og krav udvikler vi en fornuftig arkitektur til løsningen, således at den er så brugervenlig og overskuelig som mulig.

WIREFRAMING OG SKITSERING

På baggrund af brief og analyser udfærdiger vi visuelle skitser over løsningens niveauer og sider. Det angiver placeringer og prioriteringer af indholdet.

USER EXPERIENCE

Brugeren er i centrum for enhver Propellos løsning. Vi brugertester løsningerne med relevante testpersoner.

CORPORATE IDENTITY

En stærk corporate identity er afgørende for at differentiere virksomheden fra konkurrenterne. Det handler om udvikling af logo, papirlinje, corporate font, farver og andre visuelle elementer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med udviklingen af brandidentiteter og se eksempler på logo´er, vi har lavet. Til at holde styr på identiteten kan der udvikles en online designmanual.

BRANDING

Som led i kommunikationsstrategien arbejder vi med effektiv branding: Hvad er kernen i jeres mærke, og hvordan gør vi det stærkere?

INFOGRAFIK OG ILLUSTRATIONER

Visuelle illustrationer og grafik er ofte nemmere at tolke end tekst. Komplekse budskaber gøres nemmere at forstå og øger generelt brugervenligheden i al kommunikation.

WORKSHOPS

Gennem brainstorms, visualiseringer og andre kreative teknikker sammen med jer udvikler vi konkrete løsninger, der møder jeres udfordringer. Læs om workshops i digital marketing strategi her.

Kontakt os her