Rebranding af konsulenthusREBRANDING AF KONSULENTHUS

A-consult har siden 1983 haft fokus på konsulentydelser til medicinal- og fødevarebranchen. Efter et strategisk skifte var der behov for en rebranding, herunder ny identitet, website og markedsføring. Med afsæt i en ny strategi fik Propellos til opgave at rebrande A-consult.


Virksomheden består i dag af ca. 32 medarbejdere, fordelt på henholdsvis et dansk og fransk kontor, og de er alle specialister inden for medicinal- og fødevarebranchen. A-consult leverer ydelser inden for dokumentation, korrespondance med myndighederne, produktregistreringer, tekster, m.m – og i denne forbindelse, outsourcing af medarbejdere. Den nye strategi kom bl.a. til udtryk i et nyt pay-off; ”Done right – first time”, og som lægger stor vægt på betydningen af at tingene bliver gjort rigtigt fra starten af. Det kan især inden for A-consults kundegrupper få store konsekvenser, hvis der bliver lavet fejl. Og her står virksomheden – qua deres mangeårige erfaring og omfattende kompetencer – som garant for høj kvalitet, professionalisme, tryghed og god service.

Det var også input til den nye identitet, som nu har fået et redesign af alle elementerne, herunder: opstramning af logo, ny grafik, website, typografi, brevlinie, flyers, Powerpoint præsentationer, etc. De gennemgående linjer er et stramt og professionelt udtryk, samt en meget markant brug af virksomhedens særlige blå farve, som bla. lægges hen over konceptbillederne og med dem skaber et stærkt visuelt udtryk som huskes. Du kan læse mere om processen vi typisk går igennem, når vi arbejder med visuelle identiteter, inde på bloggen. Det nye website giver en introduktion til A-consults forretningsområder og ydelser. De nye konceptbilleder tager udgangspunkt i en faldskærms- og formationsudsprings verden, som bliver symbol på den proces mange af kunderne gennemlever, når de kaster sig ud i nye projekter. Det er netop her, at A-consult skal sikre, at kunderne bliver ført sikkert og bedst muligt igennem udfordringerne, så de ”lander” solidt på jorden. Der ligger derudover en interessant corporate story i valget af billederne, som giver god mening for medarbejderne. Til den interne kommunikation og vidensdeling blev der udviklet et intranet.


Gratis gennemgang af jeres website